Lidgeld

 • jongeren onder de 18 jaar: gratis
 • volwassenen: 5 euro (jaarlijks)

Uitleentermijnen

 • alle materialen: 4 weken

Je kan de uitleentermijn 2 keer verlengen met telkens 4 weken, behalve:

 • materialen gereserveerd door een andere lener
 • materialen uit een andere bibliotheek
 • als de uitleentermijn verstreken is: neem in dat geval contact op met de bib.

Bij het verlengen van films, muziek en e-boeken wordt opnieuw leengeld aangerekend.

Leengeld

 • boeken, strips en tijdschriften: gratis
 • luisterboeken en documentaires: gratis
 • films en muziek: 0,50 euro per titel
 • e-boeken op een e-reader van de bib: 0,30 euro per titel
 • e-reader: gratis

Reservatiekosten

 • reservaties: 0,80 euro per titel 
 • reservaties van e-boeken en e-reader: gratis
 • aanvragen van materialen uit andere openbare bibliotheken: 0,80 euro per titel

Internet raadplegen

 • publiekspc's: gratis
 • wifi: gratis

Prijs per print of kopie 

 • A4-formaat zwart-wit: 0,10 euro
 • A4-formaat kleur: 0,50 euro
 • A3-formaat zwart-wit: 0,20 euro
 • A3-formaat kleur: 1 euro

LonderLab

 • Gebruik van de lasercutter: gratis
 • Materialen voor de lasercutter: materiaalkost per begonnen dm²
  Een actuele prijslijst van alle beschikbare materialen vind je op www.londerlab.be.

Water en andere dranken

 • Water: gratis
 • Herbruikbare drinkbeker: 1 euro waarborg (of in bewaring geven van bibliotheekkaart of van ander identiteitsbewijs).
 • koffie en andere dranken: vrije bijdrage

Te laat? 

 • per titel en per openingsdag te laat: 0,10 euro
 • per aanmaningsbrief (vanaf 7 openingsdagen te laat): kostprijs van priorzegel, afgerond op 0,10 euro

Bezorg bibliotheek@londerzeel.be jouw e-mailadres en ontvang:

 • een herinnering een week voor de materialen moeten ingeleverd worden.
 • de eerste boetebrief enkel via mail, zodat je de portkosten uitspaart.
 • een mail wanneer de door jou gereserveerde materialen klaarliggen.

Vergoeden van bibliotheekmaterialen

Bibliotheekmaterialen dienen steeds volledig vergoed te worden indien na het terugbrengen of raadplegen beschadiging of onvolledigheid wordt vastgesteld (zie artikel 4) of indien ze niet als teruggebracht werden geregistreerd (verlies,…). Hierbij wordt de oorspronkelijke facturatieprijs incl. btw bij aankoop van het materiaal door de bibliotheek in rekening gebracht.

Inleverbus

Buiten de openingsuren kan u zowel in de hoofdbib als in het filiaal in Malderen gebruik maken van de inleverbus. Tijdens de openingsuren wordt de inleverbus niet leeggemaakt.  De volgende openingsdag worden de materialen ingenomen. Deze openingsdag geldt als inleverdatum, waarop de eventuele boetes worden berekend. Boetes dienen vergoed te worden bij het volgende bezoek. Tegen onze vaststelling van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.  Speelgoed en e-readers mogen niet ingeleverd worden via de inleverbus.

Betalen

Betalen doe je aan de betaalautomaat. Deze accepteert munten, bankbiljetten en Bancontact en geeft wisselgeld in munten. In Bib Malderen kan je enkel contant betalen aan de balie.

Slotbepalingen

Deze tarieven treden in werking op 1 april 2020. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24 maart 2020.