Materialen uit een andere bib

Zelf materialen ophalen en terugbrengen

Met je actieve lidkaart kan je gebruik maken van alle bibliotheken die zijn aangesloten bij het Slim Netwerk.  Volwassenen betalen hiervoor slechts één keer per jaar lidgeld in de eerste bib die ze bezoeken na het verstrijken van het lidmaatschap.  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis.  Om gebruik te kunnen maken van een andere bib moet je je lidkaart ter plaatse jaarlijks laten activeren aan de infobalie.

Materialen die je geleend hebt in een andere bib moet je ook steeds daar terugbrengen. 

Materialen laten overkomen

Dankzij een subsidie van de Vlaamse Overheid kunnen we materialen uit alle Vlaamse openbare bibliotheken laten overkomen via de post.  We rekenen hiervoor 2,50 euro per titel aan.

Voor materialen die aanwezig zijn bij naburige gemeenten uit ons netwerk vragen we om deze - in de mate van het mogelijke - steeds zelf ter plaatse te gaan lenen en terug te brengen.  Materialen laten overkomen is immers erg arbeidsintensief. 

Deze zeer belangrijke dienstverlening, waarmee we iedereen toegang bieden tot de (bijna) volledige Vlaamse bibliotheekcollectie, is enkel mogelijk zolang er geen te intensief gebruik van gemaakt wordt.  Beperk je aanvragen dus tot de materialen die je echt nodig hebt of die je heel graag wil lenen. 

Zeer recente titels, bestsellers,... komen niet in aanmerking voor interbibliothecair leenverkeer (hiervoor kan je een aankoopsuggestie doen).  Ook materialen die we in onze eigen collectie hebben, maar die uitgeleend zijn, worden niet bij andere bibliotheken aangevraagd (deze kan je reserveren).  De leverende bibliotheek kan een individuele aanvraag ook steeds weigeren.

Op www.bibliotheek.be kan je zoeken in de gezamenlijke catalogus van alle Vlaamse en Brusselse openbare bibliotheken.  De bibliotheken waar het materiaal beschikbaar is worden gesorteerd volgens de afstand tot je woonplaats.

Gebruik het formulier om materialen uit een andere bib aan te vragen.  Dit kan ook nog steeds via mail, telefoon of aan de infobalie.