LeesVlot

Deze collectie is vooral bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar die moeite hebben met lezen of minder graag lezen (bv. door dyslexie, leerstoornissen en taalachterstand), maar ook de andere bibbezoekers zijn welkom op het Leesvlot.

LeesVlot

Het aanbod is zeer gevarieerd (verhalen, informatieve boeken, strips,...) en staat opgesteld per thema. 

De luisterboeken op cd van de Luisterpuntbib vind je in de bijhorende boeken. Je herkent deze in het rek aan het pictogram van de zeerover.