Eerste Hulp Bij Dementie

Wanneer er een vermoeden van dementie is of de diagnose "dementie" werd gesteld, hebben personen met dementie en hun omgeving heel veel vragen.

Om te helpen in deze onzekere periode werd door het Zorgloket een EHBD-tas samengesteld. EHBD staat voor "Eerste Hulp bij Dementie". 

Dementievriendelijk Londerzeel

Wat is een EHBD-tas?

Omdat dementie niet enkel de persoon met dementie treft, maar ook invloed heeft op de omgeving, bundelt de EHBD-tas een ruim pakket aan informatie:

  • informatieve boeken
  • getuigenissen
  • strips
  • muziek
  • kinderboeken
  • ...

Er is ook een EHBD-tas over jongdementie en een specifiek voor bewoners van een woonzorgcentrum.

In de bib vind je nog meer materialen rond het thema dementie.

Voor wie?

De EHBD-tas is er voor iedereen die te maken heeft met dementie, kinderen, kleinkinderen en mantelzorgers.

Aan de slag ermee, maar hoe?

De EHBD-tas kan je ontlenen aan de balie bij:

Je kan de tas 4 weken ontlenen.

Na gebruik geef je de tas terug. Bij het ontbreken of beschadigen van de inhoud ervan, is het gebruikersreglement van toepassing, dat terug te vinden is in de tas.

Kostprijs? 

Gratis. Je hoeft geen lid te zijn van Bib Londerzeel.

Reglement: Eerste Hulp bij Dementie-Tas (pdf)
Vastgesteld door de OCMW-raad op 26 januari 2017. 
Inwerkingtreding op 15 februari 2017.

Samen Lezen; Jouw verhaalt telt!

Anders dan in traditionele leesgroepen wordt de tekst (kortverhaal, poëzie) op het moment zelf luidop voorgelezen. Tussendoor en nadien bespreken de deelnemers (geïnteresseerden, ouderen, mensen met dementie, mensen met een kwetsbaarheid,...) hun lees- en luisterervaringen bij een kopje thee of koffie.

Meer info en gratis inschrijven